İSTİFA-YI KISAS


İSTİFA-YI KISAS
Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.